schakel
naar zorg

schrijf
nu in!

Welke eisen worden er gesteld op het gebied van rekenen en taal (hoe wordt het getoetst)?

Om met de opleiding te kunnen starten is een basiskennis van rekenen en taal vereist. Meestal is dat onderdeel van je vooropleiding. Voor de start van het leertraject doe je een Talentscan, waarin wordt gekeken op welke wijze jij het beste leert, maar ook wat jouw sterke kanten en ontwikkelpunten zijn voor het leertraject. Jouw basiskennis van rekenen en taal, maakt hier onderdeel van uit.

 

  • Rekenen en Nederlands zijn een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding.Alle studenten verzorgende IG maken het rekenexamen (niveau 2F). Het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op je resultatenlijst.
  • Voor het examen Nederlands (niveau 2F) moet je minimaal een vijf halen om het diploma te kunnen behalen.
  • Daarnaast wordt als onderdeel van de module verpleegtechnische vaardigheden een toets verpleegtechnisch rekenen afgenomen.
  • Voor mbo-verpleegkunde doen studenten examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 3F. Ook wordt Engels geëxamineerd op niveau B1/A2. Het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op je resultatenlijst. Het resultaat van het examen Nederlands (3F) moet minimaal een vijf zijn voor het behalen van je diploma, voor Engels moet je dan een zes halen. Of andersom: je haalt minimaal een vijf voor Engels en een zes voor Nederlands.
  • Daarnaast wordt als onderdeel van de module verpleegtechnische vaardigheden een toets verpleegtechnisch rekenen afgenomen.

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!