schakel
naar zorg

schrijf
nu in!

Wat wordt er van je verwacht op het gebied van kennis van de computer?

Naast klassikale themabijeenkomsten (elke 14 dagen) is het studiemateriaal op een digitale leeromgeving beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat je een computer met Office en een goede internetvoorziening tot je beschikking hebt en hier ook voldoende vaardig mee bent. We gaan ervan uit dat je de basisvaardigheden bezit m.b.t. computergebruik (internetgebruik, mailprogramma, Word-documenten maken).

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!