schakel
naar zorg

aanmelden

Met wie werk ik samen? Zijn er meerdere studenten per team?

De grootte van het team waarin je werkt verschilt per leerwerkplek. Je wordt tijdens je leertraject begeleidt door een werkbegeleider (gericht op de werkpraktijk), een leermeester (gericht op je leerproces) en een e-coach van bureau G&D. Op de leerwerkplekken van SwitchZ zijn 2 tot 4 SwitchZ studenten tegelijk aan de slag.

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!