schakel
naar zorg

schrijf
nu in!

Krijg je ook verlofdagen? Zo ja, hoeveel?

Je bouwt iedere kalendermaand dat je in dienst bent 1/12e deel van je vakantie-uren op. Dit betreft de wettelijke, bovenwettelijke en extra bovenwettelijke vakantie-uren.

  • Je hebt per kalenderjaar recht op 144 uren wettelijke en 58,4 uren bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uren per week.
  • Daarnaast ontvang je 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren.
  • Werk je meer of minder dan de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week, dan zijn je vakantie-uren naar verhouding berekend op basis van je eigen arbeidsduur.
  • Vanuit dit “mandje” met vakantie-uren worden ook feestdagen opgenomen.

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!