schakel
naar zorg

schrijf
nu in!

Is het mogelijk om Taal en Rekenen bij te spijkeren?

In de opleiding zijn geen aparte “lessen” opgenomen om taal en rekenen bij te spijkeren, hier ben je als student zelf verantwoordelijk voor. Vanuit de opleiding krijg je leermiddelen om Taal en Rekenen te oefenen. In bijzondere gevallen kan de opleiding aanvullende ondersteuning bieden.

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!