schakel
naar zorg

meer
info!

Raffy-Leystroom

Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie zorglocaties en de thuiszorg er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving. Op de locaties Lâle en Raffy specifiek voor ouderen met een Turkse resp. Indische en Molukse achtergrond. Er werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te doen wat er écht toe doet voor de oudere. Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk.

lees meer

schakel
naar zorg

schrijf
nu in!