Partners .

De partners die SwitchZ mogelijk maken:

 •  
  Bureau G&D is binnen SwitchZ de door OC&W erkende opleidingspartner voor de mbo opleidingen via de derde leerweg. Door de zorgorganisaties word je aangemeld bij de opleiding van Bureau G&D. Na succesvolle afronding van je opleiding ontvang je het landelijk erkende mbo-diploma. Meer informatie? Kijk op www.gdnet.nl  
 •  
  Prisma biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij bieden ondersteuning en behandeling thuis en in woningen van Prisma zelf. Meer informatie? Kijk op www.prismanet.nl

 

 •  
  Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland is er voor mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij bieden zorg thuis en in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Meer informatie? Kijk op www.deriethorststromenland.nl of bekijk deze korte film

 

 •    
 • Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg, waarbij de nadruk ligt op zelf, eigen & waardig. Meer informatie? Kijk op www.thebe.nl

 


 • Volckaert is een organisatie voor ouderenzorg met drie locaties in Oosterhout en twee in Dongen. De missie is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar eigen wensen en behoeften. Dit vanuit de visie dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen leven. Samen met zijn naasten en vrijwilligers richt hij/zij zijn leven in naar eigen behoefte. Daar waar nodig ondersteund door de medewerkers van Volckaert.
  Meer informatie? Kijk op www.volckaert.nl

 


 • De Wever heeft voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag naar een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling.
  Meer informatie? Kijk op www.dewever.nl

 • Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 29.500 studenten en 2.800 medewerkers. En heeft locaties in Breda, ‘s-Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg.
  Meer informatie? Kijk op www.avans.nl

 


Meer lezen over SwitchZ: