Het opleidingstraject .

Opleider Bureau G&D

Bureau G&D is binnen SwitchZ de door OC&W erkende opleidingspartner voor de mbo opleidingen via de derde leerweg.  Na succesvolle afronding van je opleiding ontvang je het landelijk erkende mbo-diploma.

 

Derde leerweg?

Derde leerweg betekent dat studenten via een individueel maatwerktraject een volwaardig mbo-diploma (niveau 3 en 4) behalen. Urennormen zijn in mindere mate van toepassing bij de derde leerweg, de beroepspraktijkvorming kan beperkt blijven, dus de opleidingsduur kan korter. Belangrijke kenmerken van dit traject zijn, dat het gaat om volwassenen onderwijs, leren in de praktijk, samenwerkend leren en individueel maatwerk.

Blended… wat?

Je volgt als SwitchZ-er een eigen leertraject, afhankelijk van je startniveau, werkervaring en eerder verworven competenties.De leertrajecten zijn vormgegeven door blended learning. De Engelse benaming voor gemixt leren. Je werk- leerplaats vormt daarbij het hart van de opleiding in plaats van het ‘klassieke’ klaslokaal. Een groot deel van het leren vindt in de praktijk plaats (samenwerkend leren en ervaren), wat gecombineerd wordt met zelfstudie, webbased leren, groepsgewijs leren, groepsopdrachten en themabijeenkomsten.

Is dat wat voor mij?

Ja, absoluut! Het mooie van deze vorm van leren is namelijk dat jij, je werkgever en bureau G&D samen een ideale mix maken van leervormen die voor jou goed werken. Want zeg nou zelf… Dat de één een online training een prettige manier van leren vindt, dan hoeft dat voor jou nog niet het geval te zijn. Misschien ga jij wel liever naar een klassikale training en doe je de zelfstudie liever via een boek (of e-book).

Brede opzet

Je wordt als SwitchZ-er breed opgeleid. Je doorloopt gedurende de opleiding verschillende leerwerkplaatsen met verschillende doelgroepen. (intermurale zorg, psychogeriatrie, somatiek of revalidatie, wijkverpleging). Door de variatie aan leerwerkervaringen wordt je opgeleid tot een breed inzetbare professional.

Voortgang, toetsing en examinering.

Gedurende jouw werk- leertraject bestaat de mogelijkheid om je flexibel te laten toetsen en examineren. Jouw resultaten zijn voor alle partijen inzichtelijk met een webbased volgsysteem.

Flexibele instroom momenten

De planning gaat niet uit van vaste schooljaren. Zoveel als mogelijk wordt gekozen voor een ’flexibele‘ instroom, waarbij zo snel mogelijk wordt gezorgd voor de juiste match tussen de SwitchZ-er, je leerroute en leerwerkplaats.

 


Meer over SwitchZ?