schakel
naar zorg

meer
info!

schakel
naar zorg

meer
info!

Denk jij erover na om een overstap te maken naar de zorg? Wat fijn en dapper! Omdat we ons goed voor kunnen stellen dat je nog veel vragen hebt, zit onze carrièrecoach iedere woensdag van 14.00 -15.00 uur online voor je klaar! Iedereen die geïnteresseerd is in dit toffe SwitchZ traject voor zijinstromers maar nog vragen heeft of meer informatie wil, is van harte welkom om aan te sluiten. Vooraf aanmelden is niet nodig. Klik op woensdagmiddag hier om deel te nemen aan de zoommeeting. Je logt in met Meeting ID: 847 5612 7611 en Passcode: 089475.

 

Hieronder vind je een overzicht van veel vragen die vaak aan ons gesteld worden.

Een SwitchZ-er is iemand die in de basis affiniteit heeft met de ouderenzorg, een goed beeld heeft van het werkveld en of het bij hem of haar past, en de drive heeft om weer een opleiding op te pakken en met succes af te ronden. Drive, doorzettingsvermogen, een zorghart, fysiek in orde zijn en stabiliteit; dat zijn de kenmerken die we zoeken. Stabiliteit omdat je als SwitchZer een intensieve opleiding volgt waarbij je ook een persoonlijke ontwikkeling door gaat maken. Als je niet goed in je vel zit, dan is het nu niet het juiste moment om hier in te stappen. Je gaat als SwitchZer dus weer naar school en je wordt goed begeleid op de werkvloer. Dit betekent dat je je wel weer als leerling op moet kunnen stellen. Je moet je weer ontvankelijk kunnen maken voor begeleiding. Bovenstaande kenmerken zoeken we, en daarnaast een goed beeld van het werkveld dat je instapt. Een SwitchZer is niet iemand die een sprong in het diepe durft te wagen, wel iemand die goed nadenkt over deze spannende stap en zich goed oriënteert of dit echt bij hem of haar past. Ben jij wat dat betreft een echte SwitchZer?

Vanaf de start van de opleiding ontvang je direct salaris. Als SwitchZer word je als volgt ingedeeld als het gaat om salaris: Doe je de opleiding tot Verzorgende IG? Dan word je ingedeeld in salarisschaal FWG 35. Je startsalaris is afhankelijk van je werkervaring (buiten de zorg) die je reeds opgedaan hebt. Doe je de opleiding tot MBO Verpleegkundige? Dan word je ingedeeld in salarisschaal FWG 45. Je startsalaris is afhankelijk van je werkervaring (buiten de zorg) die je reeds opgedaan hebt.

Bij je aanmelding kies je bij welke organisatie je als SwitchZer je opleiding wilt volgen. Dit is de organisatie waar je onder contract komt te staan en waar je dus een plek krijgt in een team als leerling. Om zo breed mogelijk ervaring op te doen, werk je tijdens je leertraject op twee of drie verschillende werk-leerplekken. Zo zorgen we ervoor dat je verschillende aspecten van de ouderenzorg ervaart (mensen met lichamelijke problematiek, dementie en thuiszorg). Tijdens de verzorgende opleiding (duur 1,5 jaar) verander je na 9 maanden van werk-leerplek en tijdens de mbo-verpleegkunde opleiding (duur 2 jaar en 9 maanden) verander je elke 11 maanden van werk-leerplek.

Er zijn verschillende diensten (ochtend-, middag- en avonddienst). Je wordt meegenomen in de roostering van de afdeling of het team waar je werkzaam bent. Zorg wordt 24u per dag en 7 dagen in de week verleend dus hou er rekening mee dat je flexibele werktijden hebt en je ook in weekenden en op feestdagen ingeroosterd kan worden. Daarnaast kan het zo zijn dat je te maken hebt met zogenaamde “gebroken” diensten, waarbij je zowel in de ochtend een aantal uren als in de middag- of avond ingeroosterd wordt.

Bij Verzorgende IG (VIG) werk je minimaal 20 uur per week in de praktijk. Bij Verpleegkunde (VPK) werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk. Je volgt iedere week op een vaste dag les op school. Daarnaast spendeer je 5-10 uur per week aan thuisstudie/huiswerk etc. Je bent flexibel inzetbaar, waarbij je volgens rooster werkt en eens per twee weken een weekend. Uiteraard mag je een roostervrije voorkeur aangeven en worden roosters ruim op tijd uitgegeven (ongeveer 2 maanden).

De grootte van het team waarin je werkt verschilt per leerwerkplek. Je wordt tijdens je leertraject begeleidt door een werkbegeleider (gericht op de werkpraktijk), een leermeester (gericht op je leerproces) en een e-coach van bureau G&D. Op de leerwerkplekken van SwitchZ zijn 2 tot 4 SwitchZ studenten tegelijk aan de slag.

Om met de opleiding te kunnen starten is een basiskennis van rekenen en taal vereist. Meestal is dat onderdeel van je vooropleiding. Voor de start van het leertraject doe je een Talentscan, waarin wordt gekeken op welke wijze jij het beste leert, maar ook wat jouw sterke kanten en ontwikkelpunten zijn voor het leertraject. Jouw basiskennis van rekenen en taal, maakt hier onderdeel van uit.

 

  • Rekenen en Nederlands zijn een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding.Alle studenten verzorgende IG maken het rekenexamen (niveau 2F). Het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op je resultatenlijst.
  • Voor het examen Nederlands (niveau 2F) moet je minimaal een vijf halen om het diploma te kunnen behalen.
  • Daarnaast wordt als onderdeel van de module verpleegtechnische vaardigheden een toets verpleegtechnisch rekenen afgenomen.
  • Voor mbo-verpleegkunde doen studenten examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 3F. Ook wordt Engels geëxamineerd op niveau B1/A2. Het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op je resultatenlijst. Het resultaat van het examen Nederlands (3F) moet minimaal een vijf zijn voor het behalen van je diploma, voor Engels moet je dan een zes halen. Of andersom: je haalt minimaal een vijf voor Engels en een zes voor Nederlands.
  • Daarnaast wordt als onderdeel van de module verpleegtechnische vaardigheden een toets verpleegtechnisch rekenen afgenomen.

In de opleiding zijn geen aparte “lessen” opgenomen om taal en rekenen bij te spijkeren, hier ben je als student zelf verantwoordelijk voor. Vanuit de opleiding krijg je leermiddelen om Taal en Rekenen te oefenen. In bijzondere gevallen kan de opleiding aanvullende ondersteuning bieden.

Naast klassikale themabijeenkomsten is het studiemateriaal op een digitale leeromgeving beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat je een computer met Office en een goede internetvoorziening tot je beschikking hebt en hier ook voldoende vaardig mee bent. We gaan ervan uit dat je de basisvaardigheden bezit m.b.t. computergebruik (internetgebruik, mailprogramma, Word-documenten maken).

Je bouwt iedere kalendermaand dat je in dienst bent 1/12e deel van je vakantie-uren op. Dit betreft de wettelijke, bovenwettelijke en extra bovenwettelijke vakantie-uren.

  • Je hebt per kalenderjaar recht op 144 uren wettelijke en 58,4 uren bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uren per week.
  • Daarnaast ontvang je 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren.
  • Werk je meer of minder dan de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week, dan zijn je vakantie-uren naar verhouding berekend op basis van je eigen arbeidsduur.
  • Vanuit dit “mandje” met vakantie-uren worden ook feestdagen opgenomen.

Vanaf je eerste werkdag bij SwitchZ bouw je pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Bij de start van het traject wordt er o.a. een zogenaamde leerarbeidsovereenkomst opgesteld tussen jou en een van de zorgorganisaties, waarin alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken en voorwaarden van de opleiding zijn opgenomen. Doordat er veel aandacht is voor de begeleiding, houden we een vinger aan de pols voor de voortgang van jouw leertraject. Mocht er door omstandigheden vertraging opgelopen worden, dan maken we hier afspraken over. Mocht het uiteindelijk niet lukken om de opleiding af te ronden, dan geldt er een terugbetalingsregeling voor de gemaakte studiekosten van de opleiding. Het gaat hier om de daadwerkelijke studiekosten, die de zorgorganisatie voor jou betaald heeft aan de opleider en deze kunnen maximaal oplopen tot de volgende bedragen: Mbo-verzorgende € 5.000 en mbo-verpleegkunde € 8.200.