Het is een heel mooi traject .

Karien Hendriks: Ik krijg van mijn leermeesters veel vertrouwen.

Verpleegkundige-in-opleiding Karien Hendriks is de ideale kandidaat voor het SwitchZ-traject, vindt haar leermeester Gemma Vreven. ‘Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar studie, en gaat in de praktijk zelfstandig aan de slag. Precies zoals we ons het hadden voorgesteld.’ Met het maatwerktraject SwitchZ kunnen mbo’ers en hbo’ers de overstap maken naar de zorg via een betaald opleidingstraject met baangarantie. Voor ex-verloskundige Karien een uitkomst. ‘De werkdruk is pittig, maar te doen. Ik heb het prima naar mijn zin.’

IK TEL NOG MEE
Karien Hendriks (54) was ruim dertig jaar verlos- kundige toen ze besloot het roer om te gooien. Op haar brief aan Thebe volgde direct het voorstel deel te nemen aan SwitchZ. “Ik ben niet meer de jongste, maar ik wil niet thuiszitten. Het is heel fijn te merken dat ik nog meetel, en dat Thebe dat ook vindt. Ik werk nu in de wijkverpleging veel met ouderen en dat is heel iets anders dan baby’s, maar het ligt me wel. Het is ook fijn om te merken dat ik van mijn leermeesters veel vertrouwen krijg. Ik mocht al snel zelf aan de slag. “Dat kan ook”, zegt leermeester Gemma Vreven, omdat Karien liet zien dat ze heel wat in haar mars heeft.

“Een leerling begint met meelopen, maar we hebben al heel snel in beeld hoever iemand is. Hoe communiceer je met mensen, hoe ga je met mensen om, dat soort dingen. Bij Karien zie je gewoon die dertig jaar ervaring. Ze is niet bang om mensen aan te raken, om ze te wassen. Dus de adl, de algemene dagelijkse levensverrichtingen, die heeft ze zo onder de knie. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld al vlot aan de leermodule medicatie toe is. De praktijk, zij doet haar stuk theorie, de toets, aftekenen en door naar het volgende. Heel anders dan bij het reguliere onderwijs”.

EEN HEEL MOOI TRAJECT
Voor de leermeesters, voorheen werkbegeleiders genoemd, is de begeleiding van de SwitchZers pittig, aldus Gemma. Er wordt van de leermeesters verwacht dat ze de actuele les- stof in het hoofd hebben. En de SwitchZ-kandidaten hebben over het algemeen al wat meer levenservaring en zijn aardig mondig. “Maar het is een heel mooi traject”, zegt Gemma Vreven, “ik sta er helemaal achter”.

Manager Clasine Schraa: “Het mooie is, je geeft mensen een kans die anders geen kans zouden krijgen. De kandidaten die zich aanmelden zijn super gemotiveerd, dat is zo leuk om mee te maken! Alle organisaties die deelnemen aan SwitchZ hebben een dijk van een expertise in huis. Waarom zouden we die niet inzetten om zelf onze werknemers op te leiden?”

Meer ervaringsverhalen? Klik hier!