Carrièreswitch in 6 stappen .

Hoe maak je jouw carrièreswitch in zes stappen?

Wie komt in aanmerking?

SwitchZ richt zich op zij-instromers en geïnteresseerden met een mbo-3 of mbo-4 (of werk en denkniveau), die via een verkorte leerroute een erkend diploma kunnen halen.

Mail ons!

Je bent altijd welkom. Voor jouw vragen nemen wij graag tijd. Op jouw verzoek mailen we of bellen we je terug zodat we samen jouw specifieke situatie kunnen bespreken. Contact

Stap 1 Informatieavond

Meld je aan voor een informatieavond (voor data zie nieuwsbericht) waar je informatie over de opleiding krijgt, waar je vragen kunt stellen aan SwitchZ-studenten en waar je antwoorden krijgt op jouw vragen over het opleidingstraject.

Stap 2 Oriënteren op de zorg

In het verlengde van de informatieavond organiseren we ter oriëntatie een of meerdere meeloopmomenten. Afhankelijk van jouw behoefte ga je meelopen en meekijken bij een verzorgende IG of een verpleegkundige in een zorgteam van een verzorgingshuis, verpleeghuis of wijkteam.

Stap 3 Sollicitatiegesprek

In een sollicitatiegesprek kun je jouw specifieke vragen stellen en maken we kennis met jouw persoonlijkheid en competenties. Als we er wederzijds vertrouwen in hebben, word je aangemeld voor de Talentscan bij Bureau G&D.

Stap 4 Talentscan

Met een talentscan brengen we jouw instroomkwalificaties zo goed mogelijk in kaart: kijken we waar je kracht zit, hoe deze versterkt en benut kan worden om te leren wat nodig is.

Stap 5 Toelating

Is de motivatie wederzijds aanwezig, dan krijg je een leerarbeidsovereenkomst aangeboden en gaan we het opleidingstraject voorbereiden. Op basis van de Talentscan werken we samen met jou een individuele leerroute uit en plaatsen we je op een passende leerwerkplaats.

Stap 6 Inwerkprogramma

Op jouw leerwerkplaats word je wegwijs gemaakt in de visie en uitgangspunten van de organisatie, over zorg, begeleiding en dagbesteding, in de manier van werken in de zorg en in de mogelijkheden met betrekking tot leren en ontwikkelen. Daarna leer je de cliënten kennen. Wie zijn het, wat is hun situatie en wat vinden ze belangrijk? En in het verlengde daarvan: Wat kan ik in deze situatie voor hen betekenen?

Voortgang, toetsing en examinering.

Gedurende jouw leer- en ontwikkelproces bestaat de mogelijkheid om je flexibel te laten toetsen en examineren. Jouw resultaten zijn voor alle partijen inzichtelijk met een webbased volgsysteem.

Aan de slag in de zorg? Lees ook: